Inkomen verzekeren

Zelfstandig ondernemer en arbeidsongeschiktheid
Als zelfstandig ondernemer kunt u bij arbeidsongeschiktheid voor een vervangend inkomen zorgen door bijvoorbeeld zelf geld te reserveren of een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt veel dekkingsvormen en het aanbod van de ene maatschappij is weer anders dan dat van de andere. Het is belangrijk dat de door u gekozen verzekering volledig aansluit op uw beroep, uw privé situatie, uw financiële positie en toekomstverwachtingen. Tevens is regulier onderhoud op deze verzekering essentieel.

Werknemers en arbeidsongeschiktheid
Wie als werknemer langdurig ziek wordt, blijft in eerste instantie gewoon salaris ontvangen van zijn werkgever. Gewoonlijk wordt hij of zij gedurende het eerste jaar van zijn ziekte zijn loon minimaal 70% maar veelal de volle 100% doorbetaald en wordt in het tweede ziektejaar 70% van zijn laatstverdiende salaris uitgekeerd. Indien de werknemer na 2 jaar nog niet aan de slag kan, dan kan hij indien hij minimaal 35% arbeidsongeschikt blijft, terechtkomen in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Op basis van deze wet kan hij een uitkering ontvangen, waarvan de hoogte afhangt van de mate van arbeidsongeschiktheid, zijn vroegere salaris en zijn arbeidsverleden. Een werknemer kan indien er niets voor hem geregeld is, na 2 jaar van arbeidsongeschiktheid een aanzienlijk financieel risico lopen.  Denk hierbij aan het risico van het niet voor 50% benutten van de door het UWV vastgestelde restverdiencapaciteit. Tevens is een WIA uitkering gebaseerd op het maximum jaarloon dat rond € 52.000,-- per jaar ligt, hetgeen een enorme financiële terugval tot gevolg kan hebben indien de werknemer een jaarsalaris boven dit jaarloon ontvangt.

Deskundig advies
Gezien de moeilijke materie rondom inkomensverzekeringen is het van essentieel belang u goed te laten adviseren door middel van het inschakelen van een specialist, die u kan helpen de risico’s in kaart te brengen en zo een analyse op maat realiseert.

Maak kennis met R&P verzekeringen
Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Neem contact op met één van onze adviseurs, bel 0165 522 000 en ontdek wat deskundig persoonlijk advies voor u kan doen!

Voor alle vragen over dit vakgebied kunt u contact opnemen met: