Pensioen

Werkgever
Een werkgever regelt veelal het pensioen voor zijn werknemers. Elke ondernemer met mensen in dienst krijgt ermee te maken. Wist u dat pensioen de meest gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde is? Een goede pensioenregeling kan dus aantrekkelijk zijn voor het behouden en motiveren van uw werknemers of bij het aantrekken van nieuw personeel.

DGA
Indien u als Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit, hebt u de mogelijkheid om pensioen op te bouwen door een reserve  te vormen op de balans van uw onderneming waarbij de pensioenreservering ten laste van de winst mag worden gebracht, wat een voordeel oplevert in de Vennootschapsbelasting. Er zijn echter ook mogelijkheden om de opbouw van uw oudedagsvoorziening buiten de risicosfeer van uw onderneming te brengen. Daarnaast kunt u denken aan het afdekken van het nabestaandenpensioen bij vroegtijdig overlijden.

Pensioen zelfstandig ondernemer
Indien u als zelfstandig ondernemer werkt, bouwt u geen pensioen op. U ontvangt na de pensioendatum alleen nog een AOW-uitkering. Om toch een pensioen op te bouwen kunt u gebruik maken van de Fiscale Oudedagsreserve, of u kunt gebruik maken van uw jaarruimte om een gedegen oudedagsvoorziening te realiseren. Het risico bij vroegtijdig overlijden kan ook afgedekt worden.

Deskundig advies
Gezien de huidige complexe pensioenmaterie is het van essentieel belang u goed te laten adviseren door middel van het inschakelen van een specialist die u kan helpen de risico’s in kaart te brengen en zo een analyse op maat voor u realiseert.

Maak kennis met R&P verzekeringen
Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Neem contact op met één van onze adviseurs, bel (0165) 522 000 en ontdek wat deskundig persoonlijk advies voor u kan doen!

Voor alle vragen over dit vakgebied kunt u contact opnemen met: